Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 20 april 2023
Ingangsdatum 20 april 2023

SEA Yacht Group zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar klanten, medewerkers, leveranciers, partners en alle bezoekers (van zowel ons pand als onze website). Dit privacybeleid beschrijft het beleid van SEA Yacht Group SL, Passeig Joan Carles I, Marina Botafoc, Local 307, Ibiza, Illes Balears 07800, Spanje, e-mail: superyachts@seayachtgroup.com, telefoon: +34607380101 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website (https://www.seayachtgroup.com) gebruikt (de “Service”).

Door de Dienst te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen nadat het herziene Beleid in de Dienst is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

Marketing-/promotiemediagegevens: naam, adres, e-mailadres, functietitel, bedrijf waarvoor u werkt en profielfoto en naam van de boot. 

Klantenaccountgegevens na verkoop: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. 

Ondersteuningsgegevens na verkoopservice: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, een kopie van uw paspoort (waaronder in ieder geval uw paspoortnummer, geboorteplaats, afgiftedatum, vervaldatum, paspoortuitgevende instantie), gegevens van uw volgende verwanten (naam, adres en telefoonnummer) en/of ophaal- en afleverlocaties. 

Gegevens over garantieclaims na verkoop: naam van de jachteigenaar, jachtidentificatienummer, locatie van het jacht, afleveradres van eventuele onderdelen, contactgegevens van de jachteigenaar en/of jachtbemanning (waaronder eventueel een e-mailadres en/of telefoonnummer), naam van de dealer (indien van toepassing), aanvullende informatie over het jacht (die wij niet als persoonsgegevens beschouwen).

Gegevens met betrekking tot afbeeldingen/visuele opnames van u in onze gebouwen. 

Klantgegevens: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, land van verblijf, dealer, agent, initiële onderzoeksdatum, datum van het laatste contact, huidige status, perspectiefniveau, of we een contract met u hebben, uw interesses en marketing voorkeuren. 

Gegevens uit het klantenonderzoek: naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, beroep, land waar u woont, een kopie van uw paspoort (inclusief in ieder geval uw paspoortnummer, geboorteplaats, afgiftedatum, vervalgegevens, paspoortafgevende autoriteit), een kopie van uw nationale identiteitskaart, een kopie van uw rijbewijs en/of een kopie van uw energierekening. 

Gegevens jachteigenaar: naam en adres van de eigenaar (als de eigenaar een individu of een bedrijf is, en als de eigenaar een bedrijf is, de naam en handtekeningen van de bedrijfsdirecteuren).

Betalingsgegevens klant: naam, adres en bankrekeninggegevens (inclusief de relevante bankrekeninggegevens die wij van u vragen, afhankelijk van waar u geld vandaan betaalt).

Bezoekersgegevens: naam, handtekening, documentnummer.

Betalingsgegevens van derden van de klant: naam, adres, bankrekeninggegevens (waaronder de relevante bankrekeninggegevens die wij van u vragen, afhankelijk van waar u geld van betaalt), informatie over de uiteindelijk begunstigde eigenaar van het jacht (inclusief naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, beroep, een kopie van uw paspoort (waarin in ieder geval uw paspoortnummer, geboorteplaats, afgiftedatum, vervaldatum en paspoortafgevende autoriteit staan).

Contactgegevens dealer en/of media: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. 

Reisgegevens evenement: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, een kopie van uw paspoort (inclusief minimaal uw paspoortnummer, geboorteplaats, afgiftedatum, vervaldatum, paspoortuitgevende instantie) en/of ophalen en afleverlocaties. 

Algemene onderzoeksgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), informatie die u verstrekt in uw aanvraag. 

Claimgegevens: Naam van de eiser, handtekening, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerservicenummer, medische informatie (inclusief of hij in het ziekenhuis is geweest, informatie over eventuele revalidatie, verlof, financieringsregelingen) en informatie over de claim ( inclusief bepaalde informatie die wij niet als persoonlijke gegevens beschouwen, bijvoorbeeld de waarde van de claim).

Incidentgegevens: naam, handtekening, adres, telefoonnummer, leeftijd, informatie over het Incident (wat al dan niet persoonlijke gegevens kunnen zijn, afhankelijk van het Incident en of dergelijke informatie u zou kunnen identificeren, bijvoorbeeld ongebruikelijke medische aandoeningen).

Gegevens van getuigen van incidenten: naam, e-mailadres, telefoonnummer en getuigenverklaringen. 

Als we uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en vervolgens alleen voor de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn om anders te doen door wet.

Hoe wij uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden overdragen zonder uw toestemming te vragen, behalve in de beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:
Advertentieservice
Analyses

Wij eisen van dergelijke derden dat zij de persoonlijke gegevens die wij aan hen doorgeven uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn overgedragen en dat zij deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.


We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Dienst in strijd is met de rechten van derden. Als de Dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen uw gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Jou rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op superyachts@seayachtgroup.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op superyachts@seayachtgroup.com.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.

Koekjes:

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico.

Links naar derden en gebruik van uw gegevens:

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst exploiteren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klacht / Functionaris Gegevensbescherming:

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij SEA Yacht Group, Passeig Joan Carles I, Marina Botafoc, Local 307, 07800, Ibiza, Illes Balears, Spanje, e-mail: superyachts@seayachtgroup.com. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u zich wilt afmelden voor marketingcommunicatie, kunt u ook op de knop ‘uitschrijven’ onderaan de nieuwsbrief klikken. Het kan tot 30 dagen duren voordat u uit onze marketingdatabase wordt verwijderd.

BOEK EEN VIRTUELE BEZICHTIGINGBOEK EEN SEA-PROEFBOEK EEN SEA-PROEF